Popadla

Hledám varianty 'popadla' [ popadne (2) popadli (3) popadla (3) popadl (5) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 37:24...mu suknici, tu zdobenou suknici, co nosil,  popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez...
Soudců 12:6...Sibolet (protože to neuměl vyslovit správně), popadli ho a zamordovali. Tenkrát u těch jordánských brodů...
Soudců 15:15...mu spadla z rukou. Našel čerstvou oslí čelistpopadl ji a pobil s tisíc mužů. Samson tehdy řekl:...
Soudců 16:3...zůstal ležet jen do půlnoci. O půlnoci vstalpopadl vrata městské brány a vytrhl je i s oběma veřejemi a...
Soudců 16:21... že od něj Hospodin odstoupil. Filištíni ho popadli a vyloupli mu oči. Potom ho odvedli dolů do Gazy,...
2. Samuel 2:16...proti dvanácti Davidovým vojákům. Každý popadl svého protivníka za hlavu a vrazil mu do boku meč,...
Nehemiáš 2:10...Sanbalat Choronský a úředník Tobiáš Amonskýpopadla je strašná zlost, že přišli lidé, kteří se snaží o...
Izaiáš 3:6...na staré a nicotní na ctihodné. Člověk tehdy popadne svého bratra, někoho z vlastní rodiny: "Buď naším...
Izaiáš 22:17...se, ty hrdino, podívej, jak Hospodin pevně popadne, jak prudce s tebou zatřese! Zavine do klubíčka...
Jonáš 4:1...zle, upustil od toho a neprovedl to. Jonáše ale popadla veliká zlost. Rozzlobilo ho to tak, že se k...
Matouš 18:28... našel svého druha, který mu dlužil sto denárůpopadl ho a začal ho škrtit se slovy: ‚Zaplať, co dlužíš!'...
Lukáš 4:28...Náman." Všechny, kdo to v synagoze slyšelipopadla zuřivost. Vstali a hnali ho ven z města na okraj...
Skutky 19:28...ctí celá Asie a celý svět!" Když to uslyšelipopadl je hněv a začali křičet: "Veliká je efeská Artemis!"...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |