Popřej

Hledám varianty 'popřej' [ popřejte (1) popřej (5) popřál (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Žalmy 17:1... Hospodine, mou spravedlivou při, mému volání popřej sluch, vyslechni moji modlitbu - vychází ze rtů...
Žalmy 54:4...obhájcem! Bože, slyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluch. Cizáci povstali proti mně, násilníci pasou po...
Žalmy 55:3... modlitbě, před mojí prosbou se neskrývejpopřej mi sluchu a odpověz! Zmítám se v nářku a sténání,...
Žalmy 66:19...Pán by jistě neslyšel. Bůh však vyslyšelpopřál sluch modlitbě! Bůh je požehnán - mou prosbu...
Žalmy 84:9...Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbupopřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla Štíte náš, Bože,...
Žalmy 143:1...Slyš, Hospodine, moji modlitbu, prosbě prosím popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, ve své...
Matouš 10:12...neodejdete. Když budete vcházet do něčího domupopřejte mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, pak váš...

Slova obsahující popřej: popřej (5) popřejte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |