Popírat

Hledám varianty 'popírat' [ popírat (3) popírali (1) popírají (2) popírá (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Jeremiáš 5:12...jak dům Izraele, tak dům Judy, praví Hospodin." Popírali Hospodina se slovy: "To není on! Na nás nepřijde...
Lukáš 20:27... Tehdy k němu přišli někteří ze saduceů (kteří popírají vzkříšení) a zeptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám...
Skutky 13:45...ty davy, naplnila je závist a začali rouhavě popírat, cokoli Pavel řekl. Pavel a Barnabáš jim směle...
1. Korintským 15:12...byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat zmrtvýchvstání? Jestliže není zmrtvýchvstání, pak...
2. Timoteus 3:5...budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej. Jsou mezi nimi i tací,...
Titus 1:16... Prohlašují, že znají Boha, ale svými skutky to popírají. Jsou nesnesitelní, nepovolní a nepřipravení konat...
1. Jan 2:22...s pravdou. Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |