Popíjeli

Hledám varianty 'popíjeli' [ popíjím (1) popíjeli (4) popíjel (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Královská 20:12... kdo ji svléká!" Ben-hadad právě ve stanech popíjel se svými králi. Jakmile uslyšel ten vzkaz, rozkázal...
Ester 3:15...i v súském paláci. Král s Hamanem pak zasedlipopíjeli, ale ve městě Súsách zavládl rozruch. Když se...
Job 1:13... Jednoho dne, když Jobovi synové a dcery jedlipopíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra, dorazil k...
Job 1:18...dorazil další: "Tví synové a dcery právě jedlipopíjeli víno v domě svého prvorozeného bratra, když vtom...
Píseň 5:1...koření, svou plástev medu jím, své víno i mléko popíjím. Jen jezte, přátelé, a pijte, milováním se opijte!...
Daniel 5:1...pro tisíc svých velmožů a v jejich společnosti popíjel víno. Napit tím vínem pak Belšasar poručil, ...
Daniel 5:4...velmoži, manželkami a konkubínami z nich pilPopíjeli víno a oslavovali bohy ze zlata a stříbra, z...
Daniel 5:23...nebes. Nechal sis přinést nádoby z jeho chrámupopíjel jsi z nich se svými velmoži, manželkami a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |