Pookřeji

Hledám varianty 'pookřeji' [ pookřeji (1) pookřát (2) pookřál (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Soudců 15:19... ze které vytryskla voda. Samson se napilpookřál a ožil. Tu studánku proto nazval En-hakore, Pramen...
1. Samuel 30:12... hroudu fíků a dva trsy rozinek. Když se najedlpookřál, protože tři dny a tři noci nic nejedl a nepil....
Ezdráš 9:8...oči a dal nám v našem zotročení maličko pookřát. I když jsme byli otroci, náš Bůh nás v otroctví...
Ezdráš 9:9... Milostivě nám naklonil krále Persie a dal nám pookřát, abychom vystavěli dům našeho Boha, obnovili jeho...
Job 10:20...Copak mi nezbývá jen pár dnů? Nech být,  pookřeji aspoň na chvilku, dříve než bez návratu odejdu do...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |