Pomník

Hledám varianty 'pomník' [ pomník (3) ]. Nalezeny 3 verše.
1. Samuel 15:12..."Saul odešel na Karmel. Víš, že si tam staví pomník? Odtud se vydal dolů do Gilgalu." Když pak Samuel...
2. Samuel 18:18... dodnes se mu říká Jad-abšalom, Abšalomův pomník. Sádokův syn Achimaac tehdy požádal Joába: "Dovol mi...
Izaiáš 56:5... smlouvy, dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |