Pomluvy

Hledám varianty 'pomluvy' [ pomluvy (7) pomluvu (1) pomluvám (2) pomluv (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 23:1...rozsápaného na poli. Hoďte je psu." "Neroznášej pomluvy. Nepomáhej darebákovi křivým svědectvím....
Numeri 14:36...zem a kteří o po svém návratu roznášeli pomluvy (čímž podnítili celou obec k reptání proti...
Numeri 14:37... Všechny, kdo o zemi roznesli hanebnou pomluvu, zasáhla před Hospodinem náhlá rána. Z těch, kdo...
Nehemiáš 6:13...ho a zhřešil. Tak bych jim dal příležitostpomluvám, aby očernili jméno. Pamatuj, Bože můj, na...
Žalmy 31:14...hrnci se podobám. Od tolika lidí slyším pomluvy - hrůza ze všech stran! se proti mně spolu...
Přísloví 10:18...domluvu. Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup. Záplava slov se bez hříchu neobejde,...
Přísloví 18:8...jeho ústa záhubou, rty jsou mu pastí smrtelnouPomluvy se tváří jako pamlsky, hluboko do nitra ale padají....
Přísloví 26:22...pro oheň, svárlivý člověk pro vzplanutí rozepřePomluvy se pamlsky být zdají, hluboko do nitra ale padají....
Jeremiáš 9:3...totiž podrazáci, všichni ti bližní roznášejí pomluvy. Jeden druhého podvádějí, pravdu vůbec nemluví;...
2. Korintským 12:20...svárů, nevraživosti, zloby, soupeření, urážekpomluv, zpupnosti a zmatků. Bojím se, aby můj Bůh, ...
1. Timoteus 3:7...mít dobrou pověst i mimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti. Služebníci v církvi jsou...
1. Timoteus 5:14...a nedávaly nepříteli žádnou příležitostpomluvám. Některé se totiž odvrátily za satanem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |