Pomlouvala

Hledám varianty 'pomlouvala' [ pomlouvat (2) pomlouvali (2) pomlouvala (1) pomlouval (1) pomlouvají (8) pomlouvá (3) ]. Nalezeno 16 veršù.
Numeri 12:1...a v Chacerotu zůstali. Miriam pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: "Vzal...
Numeri 13:32... kterou prozkoumali, pak začali synům Izraele pomlouvat: "Země, kterou jsme prošli a prozkoumali, požírá...
Deuteronomium 22:14...spát, se mu znelíbí, a tak ji začne očerňovatpomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s ...
Deuteronomium 22:19...pak onoho muže vezmou a potrestají ho. Za to, že pomlouval izraelskou pannu, mu uloží pokutu sto šekelů...
Žalmy 69:13...když oblékal jsem pytel, skládali o mně říkankyPomlouvali , kdo sedají v bráně, opilci si o mně zpívali!...
Žalmy 101:5...se vyznat v ničem zlém! Kdo svého bližního tajně pomlouvá, toho umlčím. Povýšené oči a srdce nadutá nikdy...
Žalmy 109:2...své mlčení! Ústa si na otvírají zrádci zlípomlouvají lživými jazyky! Nenávistnými slovy ...
Žalmy 119:23...držím se tvých svědectví! Vládcové zasedajípomlouvají , tvůj služebník zatím přemýšlí o tvých...
Jeremiáš 6:28...buřiči, jako by byli z bronzu nebo železapomlouvají, kudy chodí, všichni jsou zvrhlost sama. Měchy...
Ezechiel 36:3...zbytek národů mohl rozebrat, a protože vás lidé pomlouvají a očerňují vás, proto, izraelské hory, slyšte...
Lukáš 6:28... kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají. Tomu, kdo bije do tváře, nastav také druhou...
1. Korintským 4:13...když nás pronásledují, my to snášíme; když nás pomlouvají, povzbuzujeme. Dosud jsme bráni za špínu světa,...
Jakub 4:11...povýší. Bratři, nepomlouvejte jedni druhé. Kdo pomlouvá nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí Zákon....
1. Petr 2:12...a veďte mezi pohany poctivý život. Místo aby vás pomlouvali jako zločince, raději oslavují Boha v den...
1. Petr 3:16...a úctou a s dobrým svědomím, aby se ti, kdo vás pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v...
1. Petr 4:4...do bezbřehé prostopášnosti, je jim to divnépomlouvají vás. Jednou však musí složit účty Tomu, který je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |