Pomlouvač

Hledám varianty 'pomlouvač' [ pomlouvači (5) pomlouvač (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Leviticus 19:16...soudit po právu. Neobcházej svůj lid jako pomlouvač. Neohrožuj život svého bližního. jsem Hospodin...
Žalmy 140:12... padnou do jámy, z níž nikdo nevstane!  pomlouvači ztratí svůj domov na zemi, násilníky dožene a...
Přísloví 16:28...by oheň plál. Zvrácený člověk rozsívá svárypomlouvač rozeštve i dobré přátele. Násilníci i svoje druhy...
Přísloví 26:20...byl žert!" Chybí-li dřevo, hasne žár; chybí-li pomlouvač, tichne svár. Uhlí je pro výheň, dřevo pro oheň,...
Ezechiel 22:9... a znesvěcuješ soboty. Žijí v tobě krvelační pomlouvači, hodují v tobě na náhorních svatyních a...
Římanům 1:30... svárlivosti, lsti a zlomyslnosti; štváčipomlouvači, odpůrci Boha, zpupní, arogantní, vychloubační,...
Římanům 3:8...říci: "Páchejme zlo, přijde dobro." Někteří pomlouvači o nás tvrdí, že právě takto mluvíme, ale čeká je...
1. Korintským 5:11...říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlářpomlouvač, opilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte....
1. Korintským 6:10... rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilcipomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím...

Slova obsahující pomlouvač: pomlouvač (4) pomlouvači (5) pomlouvační (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |