Pomezí

Hledám varianty 'pomezí' [ pomezím (1) pomezí (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 3:14... Celého tohoto kraje po gešurské a maachatské pomezí se zmocnil Manasesův syn Jair. Ten pojmenoval Bášan...
Jozue 12:5... Salchu i celý Bášan po gešurské a maachatské pomezí a také polovinu Gileádu hraničícího se Sichonem,...
Jozue 13:11...Amonců. Dále Gileád, gešurské i maachatské pomezí, celou horu Hermon a celý Bášan po Salchu, totiž...
Jozue 13:26... k Ramat-micpe a Betonim a od Machanajim pomezí Debiru; v údolí pak Bet-ram, Bet-nimra, Sukot a...
Jozue 19:12...Jokneamu. Směrem na východ vede od Saridu zpětpomezí Kislot-tabor, dále pak k Daberatu a vzhůru k Jafiji....
Ezechiel 47:16...k Cedadu a dále přes Berotu a Sibraim na pomezí Damašku a Chamátu po Chacer-tikon na pomezí...
Lukáš 17:11...svou povinnost.'" Cestou do Jeruzaléma procházel pomezím Samaří a Galileje. Když přicházel k jedné vesnici,...

Slova obsahující pomezí: pomezí (7) pomezím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |