Pomíjivých

Hledám varianty 'pomíjivých' [ pomíjivými (1) pomíjivým (1) pomíjivých (1) pomíjivého (1) pomíjivé (3) pomíjivá (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Přísloví 21:6...chudobu. Poklady získané lživými řečmi jsou pomíjivá marnost, smrtelná past. Darebáci budou smeteni...
1. Korintským 2:6...ovšem není to moudrost současného světa ani jeho pomíjivých vůdců. My mluvíme o tajemné moudrosti Boží, o...
1. Korintským 15:53...k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí...
1. Korintským 15:54...smrtelné musí obléci nesmrtelnost. A toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne...
Židům 11:25...vnuka. Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým hříšným požitkem. Kristova potupa mu byla dražší...
1. Petr 1:7...teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm - vaše víra je ale...
1. Petr 1:18...způsobu, zděděného po předcích - nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví...
1. Petr 1:23...z čistého srdce. Nejste přece znovuzrozenipomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |