Pomíjíte

Hledám varianty 'pomíjíte' [ pomíjíte (1) pomíjím (1) pomíjí (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
Job 35:13... Je to marné, Bůh je neslyší, Všemohoucí je pomíjí! Co teprve, říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá...
Žalmy 39:5...mi, kolik dnů jsi mi odměřil, poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe...
Žalmy 50:22...obviním, před tvýma očima napravím! Kdo Boha pomíjíte, toto pochopte: Když vás napadnu, kdo vám...
Přísloví 31:30...všechny převyšuješ je!" Klamný je půvab a krása pomíjí; žena, jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte...
1. Jan 2:8...přikázání, neboť se naplňuje v něm i ve vás. Tma pomíjí a pravé světlo svítí. Kdo říká, že je ve světle,...
1. Jan 2:17...nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, trvá...

Slova obsahující pomíjíte: opomíjíte (1) pomíjíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |