Položení

Hledám varianty 'položení' [ položenou (1) položení (2) ]. Nalezeny 3 verše.
2. Letopisů 8:16...Všechno Šalomounovo dílo bylo provedeno, ode dne položení základů Hospodinova chrámu do jeho dokončení....
Ezdráš 3:12... hlasitě plakali, když na vlastní oči viděli položení základů tohoto chrámu. Mnozí jiní ale křičeli...
Ezechiel 32:27...do podsvětí ve válečné zbroji, s hlavou položenou na meči a se štítem, jenž přikrýval jejich kosti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |