Polil

Hledám varianty 'polil' [ polila (1) polil (4) polijte (1) polije (1) polij (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 28:18...měl pod hlavou, vztyčil jej jako památníkpolil jeho vrchol olejem. To místo nazval Bet-el, Boží dům,...
Genesis 35:14... totiž kamenný sloup, vykonal na něm úlitbupolil jej olejem. Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil,...
Leviticus 2:1...moučnou oběť, ji daruje z jemné mouky. Tu polije olejem, položí na ni kadidlo a přinese ji k Áronovým...
Leviticus 2:6...olejem, nekvašená. Rozdrob ji na kouskypolij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná...
1. Královská 18:34...na dřevo a řekl: "Naplňte čtyři džbery vodoupolijte oběť i dřevo." Pak řekl: "Znovu." Když to udělali...
2. Královská 9:6...mu. A tak vstal a šel s ním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejem a řekl mu: "Tak praví Hospodin, Bůh...
Matouš 26:12... ale vždycky mít nebudete. Když mi tato žena polila tělo mastí, připravila na pohřeb. Amen, říkám vám...
Lukáš 10:34...pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu ránypolil je olejem a vínem. Naložil ho na svého mezka, dovezl...

Slova obsahující polil: polil (4) polila (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |