Polibek

Hledám varianty 'polibek' [ polibky (4) polibkem (6) polibek (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Job 31:27...srdci dal tajně svést a rukou jim od úst poslal polibek? I to by byl přece trestuhodný hřích, zrazoval bych...
Přísloví 24:26...se jen chvály dočkají. Upřímná odpověď - na rty polibek. Zvládni svou práci venku, o své pozemky se...
Přísloví 27:6... Bezpečnější jsou rány od přítele než hojné polibky od soka. Sytý i pláství medu pohrdá, hladovému se...
Píseň 1:2...píseň písní Kéž by mne zlíbal polibky svých úst - nad víno lahodná jsou milování tvá!...
Píseň 7:10...mi hrozny vína, tvůj dech voní jabloní, tvé polibky jsou mi vínem lahodným! K mému milému to víno...
Lukáš 15:20...přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. ‚Otče,' řekl syn, ‚zhřešil jsem proti nebi i proti...
Lukáš 22:48... ale ten mu řekl: "Jidáši, zrazuješ Syna člověka polibkem?" Jeho druhové pochopili, k čemu se schyluje....
Římanům 16:16...svaté tam od nich. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás všechny církve Kristovy. Prosím...
1. Korintským 16:20...všichni sourozenci. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. PAVEL PŘIDÁVÁM POZDRAV SVOU VLASTNÍ RUKOU...
2. Korintským 13:12...pokoje bude s vámi. Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás všichni svatí....
1. Tesalonickým 5:26...se za nás. Pozdravte všechny sourozence svatým polibkem. Zapřísahám vás v Pánu, abyste tento dopis nechali...
1. Petr 5:14...a Marek, můj syn. Pozdravte se navzájem polibkem lásky. Pokoj vám všem, kdo jste v Kristu. Šimon...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |