Polezou

Hledám varianty 'polezou' [ polezou (1) polezeš (1) polezeme (1) poleze (1) lezou (3) lezli (1) leze (5) ]. Nalezeno 13 veršù.
Genesis 1:30...polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co v sobě život, jsem dal...
Genesis 3:14...i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také...
Genesis 7:8...nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, vešli k Noemovi do archy vždy dva a dva,...
Exodus 7:29... I po tobě, po tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni...
Leviticus 11:42...hemžící se po zemi, se plazí po břiše nebo leze po čtyřech či více nohách. Je to ohavnost....
Numeri 11:20...dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale celý měsícPoleze vám z chřípí a zhnusí se vám, protože jste zavrhli...
Deuteronomium 4:18...ptáka létajícího po nebi, čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí. Když...
1. Samuel 14:10...k nim šplhat. Jestliže řeknou: ‚Vylezte k nám!' polezeme, protože to pro nás bude znamením, že nám je...
1. Samuel 14:11...a Filištíni si řekli: "Podívejme, Hebrejové lezou z děr, do kterých se schovali." Muži z hlídky pak...
Jeremiáš 4:29... každé město se dalo na útěk. Do houští lezli, na skály šplhali, každé město je opuštěné, nezůstal...
Ozeáš 2:20...s divokou zvěří a s ptáky na nebi i s havětí, co leze po zemi; luk, meč a válku ze země vymýtím, všem dám...
Ozeáš 7:1...a zločiny Samaří: Zabývají se podvody, do domů lezou zloději, tlupy lupičů jsou v ulicích. Vůbec si v...
Micheáš 7:17...lížou prach jako had, jako nějaký zeměplaz!  lezou s chvěním ze svých děr k Hospodinu, našemu Bohu, s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |