Pokvetou

Hledám varianty 'pokvetou' [ pokvetou (1) pokvete (2) kvetou (2) kvete (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 72:16... jeho klasy jak Libanon se vlní, jeho města  kvetou jak tráva na poli! jeho jméno trvá navěky, dlouho...
Žalmy 92:13... napadají, uslyším! Spravedlivý ale jak palma pokvete, jak cedr v Libanonu poroste. V Hospodinově domě...
Žalmy 103:15...Vždyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní kvítí kvete si. Poryvem větru ale mizí pryč, nezbude památky, kde...
Přísloví 11:28... takový padne, spravedliví ale jak poupě pokvetou. Kdo boří vlastní domov, ten zdědí vítr, hlupák...
Přísloví 13:4...nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete. Spravedlivý nesnese prolhané řeči, darebák...
Píseň 2:15...ty lišky maličké, co na vinicích nám škodí, když kvetou naše vinice! Můj milý je můj a jsem jeho, když...
Píseň 7:13...podívat, révové květy zda se již otvírají, zda kvete granátový sad - tam ti své milování dám! Milostná...
Izaiáš 35:1... se raduje poušť a suchopár, s jásotem  kvete pustina! Jak z růže květ rozkvete, rozezní se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |