Pokusili

Hledám varianty 'pokusili' [ pokusit (1) pokusili (4) pokusil (1) pokusí (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Daniel 7:25...Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkořípokusí se změnit i časy a předpisy. Svatí budou vydáni do...
Daniel 11:9...severního krále celé roky na pokoji. Ten se sice pokusí říši jižního krále napadnout, ale stáhne se zpět na...
Lukáš 1:1...znameními, která je doprovázela. mnozí se pokusili sepsat vyprávění o věcech, které se mezi námi...
Skutky 19:13... Nějací potulní židovští zaklínači se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé...
Skutky 24:6...nepokoje mezi všemi Židy po celém světě. [7] Pokusil se dokonce znesvětit chrám, a tak jsme ho zajali....
Skutky 27:12... většina rozhodla, že odtud vyplujípokusí se dorazit do Fénixu, kde by mohli přezimovat. Tento...
Skutky 27:30...a toužebně očekávali den. Tehdy se námořníci pokusili uniknout z lodi. Pod záminkou, že chtějí...
Skutky 27:39...zátoku s plochým břehem. Na ten se chtěli pokusit s lodí najet. Odsekli kotvy a nechali je v moři....
Židům 11:29...Rudé moře jako po suché zemi; když se však o to pokusili Egypťané, zmizeli v hlubině. Vírou padly zdi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |