Pokrytectví

Hledám varianty 'pokrytectví' [ pokrytectvím (1) pokrytectví (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
Matouš 23:28...zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti! Běda vám, znalci Písma a...
Marek 12:15...ne? Máme platit, nebo ne?" On ale znal jejich pokrytectví, a tak jim řekl: "Proč pokoušíte? Přineste...
Lukáš 12:1..."Dávejte si pozor na farizejský kvas, jímž je pokrytectví. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno,...
Galatským 2:13...začali hrát i ostatní Židé, se tím jejich pokrytectvím nechal strhnout i Barnabáš. Když jsem uviděl,...
1. Petr 2:1... Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lestpokrytectví, závist i všechno pomlouvání a jako čerství...

Slova obsahující pokrytectví: pokrytectví (4) pokrytectvím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |