Pokryt

Hledám varianty 'pokryt' [ pokryti (1) pokryta (1) pokrýt (1) pokryt (2) pokryly (2) pokrylo (1) pokryli (1) pokryl (18) pokryjí (1) pokryji (1) pokryješ (1) pokryje (3) ]. Nalezeno 30 veršù.
Exodus 8:2...ruku k egyptským vodám, vylezly z nich žábypokryly celou egyptskou zem. Věštci však dokázali svými...
Exodus 8:14...komáry, ale nemohli. Když byli lidé i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být...
Exodus 9:9...očima k nebi. Vznikne poprašek, který pokryje celou egyptskou zem a na lidech i dobytku po celém...
Exodus 10:5...dávej pozor: Zítra přivedu na tvůj kraj kobylkyPokryjí každý kousek země tak, že země ani nebude vidět!...
Exodus 10:15...ještě nikdy nebylo a také nikdy nebudePokryly každý kousek země, se jimi černala. Sežraly...
Leviticus 13:12...však malomocenství na kůži propukne tak, že pokryje celou kůži postiženého od hlavy k patě, kamkoli...
Leviticus 13:13... kamkoli padne knězův zrak, kněz ho prohlédnePokrylo-li malomocenství celé jeho tělo, prohlásí...
Numeri 22:5...slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a  pokryl celou zem. Usazuje se přímo přede mnou! Prosím pojď,...
Numeri 22:11...se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel z Egyptapokryl celou zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s ním pak...
1. Královská 6:20... 20 loktů široký a 20 loktů vysoký svatostánek pokryl ryzím zlatem, kterým pokryl také cedrový oltář před...
1. Královská 6:21...pokryl také cedrový oltář před ním. Šalomoun pokryl celý vnitřek chrámu ryzím zlatem. Také svatostánek...
1. Královská 6:22...před ním zlaté řetězy. Celý chrám byl tedy úplně pokryt zlatem a stejně tak byl zlatem pokryt i celý oltář...
1. Královská 6:28...jejich křídla dotýkala navzájem. I tyto cheruby pokryl zlatem. Ve vnitřní i vnější části chrámu nechal na...
1. Královská 6:30...a rozvitých květů. Podlahu obou částí chrámu pokryl zlatem. Do vchodu svatostánku zavěsil dveře z...
1. Královská 6:32...rytiny cherubů, palem a rozvitých květůpokryl je zlatem. Zlato nanesl i na cheruby a palmy....
1. Královská 6:35...na nich cheruby, palmy a rozvité květy a řezbu pokryl po celé ploše zlatem. Kolem vnitřního nádvoří pak...
1. Královská 7:36...držadla a postranice. Plochy držadel i postranic pokryl na každém volném místě rytinami cherubů, lvů a palem...
1. Královská 10:18... Král také pořídil veliký trůn ze slonovinypokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů....
2. Královská 18:16...Hospodinova chrámu, které předtím sám nechal pokrýt zlatem, a odevzdal to asyrskému králi. Asyrský král...
2. Letopisů 3:4...loktů kryté sloupoví, 20 loktů vysoké. Vnitřek pokryl čistým zlatem. Chrámovou loď obložil cypřišovým...
2. Letopisů 3:5...zlatem. Chrámovou loď obložil cypřišovým dřevempokryl ryzím zlatem a povrch ozdobil palmami a řetízky....
2. Letopisů 3:10...svatyně zhotovil dva odlévané cheruby a i je pokryl zlatem. Křídla cherubů měřila na délku celkem 20...
2. Letopisů 9:17... Král také pořídil veliký trůn ze slonovinypokryl ho ryzím zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů, které...
Job 15:27... Svou tvář sice nechal zarůst tukem, sádlem si pokryl slabiny, bude však bydlet ve zbořených městech, v...
Job 40:31...prodali? Mohli by ho kupci porcovat na kusyPokryješ jeho kůži oštěpy? Trefíš ho harpunami do hlavy?...
Žalmy 8:2... všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl nebesa, chválou z úst kojenců a nemluvňat jsi proti...
Pláč 2:10...sionské sedají mlčky na zemi. Prachem si hlavu pokryli, oblečeni do pytloviny. Jeruzalémské panny svěsily...
Ezechiel 26:10...beranidly a tvé bašty zboří svými zbraněmiPokryje prach zvířený množstvím jeho koní a tvé hradby...
Ezechiel 37:6...přivedu ducha, abyste ožily. Dám na vás šlachypokryji vás masem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha,...
Zjevení 17:4... Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatempokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý...

Slova obsahující pokryt: nepokrytecká (1) pokryt (2) pokryta (1) pokrytá (2) pokrytce (1) pokrytci (15) pokrytcích (1) pokrytců (1) pokrytče (3) pokryté (3) pokrytec (1) pokrytecká (1) pokryteckými (1) pokrytectví (4) pokrytectvím (1) pokryti (1) pokrytí (1) pokrytou (2) pokrytý (2) pokrytých (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |