Pokryl

Hledám varianty 'pokryl' [ pokryti (1) pokryta (1) pokrýt (1) pokryt (2) pokryly (2) pokrylo (1) pokryli (1) pokryl (18) pokryjí (1) pokryji (1) pokryješ (1) pokryje (3) ]. Nalezeno 30 veršù.
Exodus 8:2...ruku k egyptským vodám, vylezly z nich žábypokryly celou egyptskou zem. Věštci však dokázali svými...
Exodus 8:14...komáry, ale nemohli. Když byli lidé i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být...
Exodus 9:9...očima k nebi. Vznikne poprašek, který pokryje celou egyptskou zem a na lidech i dobytku po celém...
Exodus 10:5...dávej pozor: Zítra přivedu na tvůj kraj kobylkyPokryjí každý kousek země tak, že země ani nebude vidět!...
Exodus 10:15...ještě nikdy nebylo a také nikdy nebudePokryly každý kousek země, se jimi černala. Sežraly...
Leviticus 13:12...však malomocenství na kůži propukne tak, že pokryje celou kůži postiženého od hlavy k patě, kamkoli...
Leviticus 13:13... kamkoli padne knězův zrak, kněz ho prohlédnePokrylo-li malomocenství celé jeho tělo, prohlásí...
Numeri 22:5...slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a  pokryl celou zem. Usazuje se přímo přede mnou! Prosím pojď,...
Numeri 22:11...se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel z Egyptapokryl celou zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s ním pak...
1. Královská 6:20... 20 loktů široký a 20 loktů vysoký svatostánek pokryl ryzím zlatem, kterým pokryl také cedrový oltář před...
1. Královská 6:21...pokryl také cedrový oltář před ním. Šalomoun pokryl celý vnitřek chrámu ryzím zlatem. Také svatostánek...
1. Královská 6:22...před ním zlaté řetězy. Celý chrám byl tedy úplně pokryt zlatem a stejně tak byl zlatem pokryt i celý oltář...
1. Královská 6:28...jejich křídla dotýkala navzájem. I tyto cheruby pokryl zlatem. Ve vnitřní i vnější části chrámu nechal na...
1. Královská 6:30...a rozvitých květů. Podlahu obou částí chrámu pokryl zlatem. Do vchodu svatostánku zavěsil dveře z...
1. Královská 6:32...rytiny cherubů, palem a rozvitých květůpokryl je zlatem. Zlato nanesl i na cheruby a palmy....
1. Královská 6:35...na nich cheruby, palmy a rozvité květy a řezbu pokryl po celé ploše zlatem. Kolem vnitřního nádvoří pak...
1. Královská 7:36...držadla a postranice. Plochy držadel i postranic pokryl na každém volném místě rytinami cherubů, lvů a palem...
1. Královská 10:18... Král také pořídil veliký trůn ze slonovinypokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů....
2. Královská 18:16...Hospodinova chrámu, které předtím sám nechal pokrýt zlatem, a odevzdal to asyrskému králi. Asyrský král...
2. Letopisů 3:4...loktů kryté sloupoví, 20 loktů vysoké. Vnitřek pokryl čistým zlatem. Chrámovou loď obložil cypřišovým...
2. Letopisů 3:5...zlatem. Chrámovou loď obložil cypřišovým dřevempokryl ryzím zlatem a povrch ozdobil palmami a řetízky....
2. Letopisů 3:10...svatyně zhotovil dva odlévané cheruby a i je pokryl zlatem. Křídla cherubů měřila na délku celkem 20...
2. Letopisů 9:17... Král také pořídil veliký trůn ze slonovinypokryl ho ryzím zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů, které...
Job 15:27... Svou tvář sice nechal zarůst tukem, sádlem si pokryl slabiny, bude však bydlet ve zbořených městech, v...
Job 40:31...prodali? Mohli by ho kupci porcovat na kusyPokryješ jeho kůži oštěpy? Trefíš ho harpunami do hlavy?...
Žalmy 8:2... všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl nebesa, chválou z úst kojenců a nemluvňat jsi proti...
Pláč 2:10...sionské sedají mlčky na zemi. Prachem si hlavu pokryli, oblečeni do pytloviny. Jeruzalémské panny svěsily...
Ezechiel 26:10...beranidly a tvé bašty zboří svými zbraněmiPokryje prach zvířený množstvím jeho koní a tvé hradby...
Ezechiel 37:6...přivedu ducha, abyste ožily. Dám na vás šlachypokryji vás masem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha,...
Zjevení 17:4... Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatempokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý...

Slova obsahující pokryl: pokryl (18) pokryli (1) pokrylo (1) pokryly (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |