Pokročilého

Hledám varianty 'pokročilého' [ pokročilý (1) pokročilém (4) pokročilého (4) pokročilé (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 24:1...jako pohřebiště. Abraham byl stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal. Abraham...
Leviticus 13:11... a na otoku je jizva živého masa, je to pokročilé malomocenství kůže - kněz jej prohlásí za...
Jozue 13:1... celkem jedenatřicet králů. Jozue byl stařec pokročilého věku. Hospodin mu řekl: "Jsi starý a sešlý...
Jozue 23:1...ode všech okolních nepřátel. Jozue, stařec pokročilého věku, svolal celý Izrael s jeho stařešiny,...
Jozue 23:2... soudci i správci a řekl jim: "Jsem stařec pokročilého věku. Sami jste viděli, co všechno Hospodin,...
1. Královská 1:1...Izraele odvrátila. Král David byl stařecpokročilém věku. Nemohl se zahřát, ani když ho přikrývali...
Lukáš 1:7...dítě. Alžběta byla neplodná a oba bylipokročilém věku. Jednou, když přišla řada na jeho oddíl,...
Lukáš 1:18... "Vždyť jsem stařec! I moje manželka jepokročilém věku." Anděl mu odpověděl: " jsem Gabriel,...
Lukáš 2:36... dcera Fanuelova z pokolení Ašer. Byla ve velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila sedm let se...
Židům 11:11...je Bůh. Vírou také neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomka, přesvědčena o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |