Pokrývky

Hledám varianty 'pokrývky' [ pokrývky (5) pokrývku (9) pokrývkou (3) pokrývkami (2) pokrývka (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 26:14...a tak jej přikrývat. Navrch stanu ještě zhotovíš pokrývku z červeně barvených beraních kůží a vrchní...
Exodus 28:40... Také Áronovým synům uděláš suknice, šerpypokrývky hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. do...
Exodus 29:9...je šerpami, Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy. Kněžství jim připadne věčným ustanovením....
Exodus 35:11...vše, co Hospodin přikázal: Příbytek, jeho stanpokrývku, jeho spony, rámy, svlaky, sloupy a patky, Truhlu,...
Exodus 36:19... aby tvořil jeden celek. Navrch stanu zhotovili pokrývku z červeně barvených beraních kůží a vrchní...
Exodus 39:28...suknice, kmentový turban, ozdobné kmentové pokrývky hlavy, plátěné spodky ze soukaného kmentu a...
Leviticus 8:13...jim suknice, přepásal je šerpou a uvázal jim pokrývky hlavy, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Přivedl...
Numeri 3:25...setkávání do opatrování Příbytek, stan, jeho pokrývku, závěs ke vchodu do Stanu setkávání, zástěny...
Numeri 4:8...přehoz z šarlatové látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a provléknou tyče. Potom vezmou...
Numeri 4:10...obsluze, zabalí jej i s jeho veškerým náčiním do pokrývky z odolných usní a položí na nosítka. Také na zlatý...
Numeri 4:11...oltář prostřou přehoz z modré látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a provléknou tyče. Potom vezmou...
Numeri 4:12... zabalí je do přehozu z modré látky, přikryjí je pokrývkou z odolných usní a položí na nosítka. Pak vyberou...
Numeri 4:25...plachty a houně Příbytku, Stan setkávání, jeho pokrývku i pokrývku z odolných usní, která je na , dále...
2. Královská 8:15..." odpověděl Chazael. Druhého dne pak vzal pokrývku, namočil ji do vody a držel mu ji na tváři, dokud...
Přísloví 7:16...ti naproti vyšla, sháněla jsem , a mámPokrývkami jsem lože obložila, pestrými přehozy z vláken...
Ezechiel 27:20...a skořicí. Dedan s tebou obchoduje sedlovými pokrývkami pro jízdu. Arabové a všichni kedarští princové...
1. Korintským 11:15...dlouhé vlasy slávou; jsou totiž dány jako pokrývka. Pokud se o tom někdo chce hádat, my to ve zvyku...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |