Pokory

Hledám varianty 'pokory' [ pokoře (3) pokory (2) pokoru (2) pokorou (3) pokora (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
Žalmy 45:5... v slávě vítězně vyjeď do boje za pravdypokory spravedlivou věc - tvá pravice zmůže věci úžasné!...
Přísloví 11:2... Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora. Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí...
Přísloví 15:33...moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu předchází pokora. Člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však...
Přísloví 18:12... Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora. Kdo odpovídá dřív, než vyslechne, hloupost...
Přísloví 22:4...však jdou dál, na to doplatí. Výsledkem pokory a úcty k Hospodinu je bohatství, sláva a život....
Micheáš 6:8... miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohempokoře. Hlas Hospodinův volá na město (a tvé jméno ctít je...
Sofoniáš 2:3...právem řídíte. Spravedlnost hledejte, hledejte pokoru - snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Gaza...
Skutky 20:19...přišel do Asie: Jak jsem sloužil Pánu se vší pokorou, v slzách a uprostřed mnoha zkoušek, které ...
Filipským 2:3...soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijtepokoře: važte si druhých víc než sebe. si každý nehledí...
Koloským 2:18...vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá...
Koloským 2:23...škodlivé. Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale...
Koloským 3:12...milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostípokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou...
1. Petr 5:5... se podřizujte starším a všichni se oblékněte pokorou vůči sobě navzájem, vždyť "Bůh se staví proti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |