Pokorně

Hledám varianty 'pokorně' [ pokorně ]. Nalezeno 7 veršù.
Leviticus 16:29...Desátého dne sedmého měsíce se budete pokorně postit. Nebudete dělat žádnou práci - domácí ani...
Leviticus 16:31...to pro vás sobota všech sobot, kdy se budete pokorně postit - to je věčné ustanovení. Smíření vykoná...
Leviticus 23:27...smíření. Budete mít svaté shromáždění: budete se pokorně postit a přinášet ohnivé oběti Hospodinu. Toho dne...
Numeri 29:7...měsíce mějte svaté shromáždění, kdy se budete pokorně postit; nedělejte žádnou práci. Jako příjemně...
1. Královská 21:27... postil se, spával v pytlovině a choval se pokorně. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo...
Izaiáš 45:14...tebou půjdou se svými řetězy, tobě se poklonípokorně vyznají: "Bůh je jen u tebe a není boha kromě něj!...
Jeremiáš 37:20...Teď však prosím vyslechni, můj pane a králiPokorně žádám o slitování: Neposílej zpátky do domu...

Slova obsahující pokorně: nejpokornější (1) pokorně (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |