Pokojíku

Hledám varianty 'pokojíku' [ pokojíku (6) pokojík (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Královská 20:30... Ben-hadad ale uprchl a schoval se v nejzazším pokojíku. Jeho služebníci mu řekli: "Slyšeli jsme, že...
1. Královská 22:25..."To uvidíš v den, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš. Nato izraelský král...
2. Královská 4:10...určitě Boží světec. Pojďme mu na střeše postavit pokojík. Dáme mu tam postel, stůl, židli a svícen, ...
2. Královská 4:11...tedy Elíša přišel odpočinout. Lehl si ve svém pokojíku a svému mládenci Gehazimu řekl: "Zavolej tu...
2. Královská 9:2... odveď ho od jeho druhů a vezmi ho do nejzazšího pokojíku. Tam vezmi nádobku s olejem, vylij mu ji na hlavu...
2. Letopisů 18:24..."To uvidíš v den, kdy se ukryješ v nejzazším pokojíku!" odpověděl mu Michajáš." Nato izraelský král...
Píseň 3:4...ho do domu svojí matičky, ukážu mu svůj rodný pokojík! Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, při srnách,...
Matouš 6:6...odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |