Poklesnout

Hledám varianty 'poklesnout' [ poklesnout (1) poklesnou (1) poklesly (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Žalmy 132:4... svým očím nedovolím usnout, svým víčkům nedám poklesnout, dokud nenajdu domov Hospodinu, příbytek...
Izaiáš 40:4...údolí je vyvýšeno, každá hora a výšina  poklesnou; co je hrbolaté, je vyrovnáno, pahorkatina ...
Abakuk 3:16...by mi kostižer vlezl do kostí a nohy pode mnou poklesly. Budu však čekat na den soužení, jež stihne lid,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |