Poklekla

Hledám varianty 'poklekla' [ pokleknout (1) pokleknou (1) poklekne (2) poklekli (3) poklekla (1) poklekl (4) ]. Nalezeno 12 veršù.
2. Letopisů 6:13...se na , před celým izraelským shromážděním poklekl na kolena, vztáhl ruce k nebi a řekl: "Hospodine,...
2. Letopisů 7:3... Když spatřili Hospodinovu slávu nad chrámempoklekli na dlažbu tváří k zemi, klaněli se a dobrořečili...
2. Letopisů 29:29...oběť dokonána, Ezechiáš i všichni přítomní poklekli a klaněli se. Ezechiáš a jeho hodnostáři uložili...
Žalmy 22:30...se před ním skloní, všichni do prachu klesající pokleknou - ti, kdo se při životě udržet nemohou! Jejich...
Izaiáš 44:15...boha, jemuž klaní se, zhotoví si modlu, před níž poklekne. Půlku dřeva spálí na ohni, na němž si maso k...
Izaiáš 44:19...dělat ohavnost, před tímhle špalkem mám teď pokleknout?" Takový člověk se krmí popelem, oklamané srdce...
Marek 10:17...se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden mužpoklekl před ním a ptal se ho: "Dobrý mistře, co mám udělat...
Lukáš 7:38...farizea. Přinesla alabastrovou nádobku s mastípoklekla s pláčem zezadu u jeho nohou, začala mu skrápět...
Skutky 9:40... dokud byla s nimi. Petr poslal všechny venpoklekl a modlil se. Potom se obrátil k jejímu tělu a řekl:...
Skutky 20:36...než dostávat.'" Po těch slovech s nimi všemi poklekl a modlil se. Všichni se dali do velikého pláče,...
Skutky 21:5...a dětmi vyprovodili za město, kde jsme na břehu poklekli a modlili se. Po rozloučení jsme nastoupili na loď...
Římanům 14:11...živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu." Každý z nás tedy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |