Pokladníků

Hledám varianty 'pokladníků' [ pokladníky (1) pokladníkům (1) pokladníků (2) pokladníku (1) pokladníkem (1) pokladník (1) pokladníci (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Královská 12:6...dar. Každý kněz vezme stříbro od jednohopokladníků a opraví za něj jakoukoli škodu, která se na...
2. Královská 12:8..."Proč neopravujete škody na chrámu? Neberte od pokladníků žádné další stříbro, ale věnujte ho na opravy...
1. Letopisů 26:24...Šebuel, syn Geršoma, syna Mojžíšova, byl hlavním pokladníkem. Jeho bratr Eliezer měl syny Rechabiáše,...
Ezdráš 1:8...v chrámu svého boha. Perský král Kýros je svěřil pokladníku Mitredatovi, který je podle seznamu předal...
Ezdráš 7:21...pokladny. , král Artaxerxes, nařizuji všem pokladníkům za Eufratem: Cokoli od vás vyžádá kněz Ezdráš,...
Daniel 3:2...satrapy, hejtmany, místodržící, radnípokladníky, soudce, hodnostáře a všechny úředníky provincií...
Daniel 3:3... Satrapové, hejtmani, místodržící, radnípokladníci, soudci, hodnostáři a všichni úředníci provincií...
Římanům 16:23...můj i celé církve. Pozdravuje vás městský pokladník Erastus a bratr Kvartus. Tomu, který moc vás...

Slova obsahující pokladníků: pokladníků (2) pokladníkům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |