Pokaždé

Hledám varianty 'pokaždé' [ pokaždé ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 18:8... které je potkaly na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodil. Jetro se radoval ze všeho dobrodiní,...
Jozue 3:15...Truhlu se nohama dotkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně všude vylévá z břehů), vtom se vody...
1. Samuel 18:30...vyráželi do boje. A kdykoli vyrazili, David byl pokaždé úspěšnější než všichni Saulovi hodnostáři. Tak si...
2. Královská 4:8...zámožná žena ho pozvala k jídlu. Od doby se pokaždé, když tudy procházel, zastavil u na jídlo. Ta...
Job 1:5...a v duchu zlořečily Bohu." Tak to Job činíval pokaždé. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby...
Kazatel 9:2... lidé neví o ničem, co leží před nimi. Každý pokaždé dopadá stejně: Spravedlivé i zlosyny čeká týž osud...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |