Pokácíš

Hledám varianty 'pokácíš' [ pokácíte (1) pokácíš (1) pokácíme (1) pokácí (1) pokácet (1) pokácen (1) pokáceli (1) pokácel (1) pokácej (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Soudců 6:25...patří tvému otci, a ten Ašeřin kůl vedle něj pokácej. Na vrchu toho kopce pak postav řádný oltář...
Soudců 6:26...zápalnou oběť na dřevě z Ašeřina kůlu, který pokácíš." Gedeon tedy vzal deset mužů ze svých služebníků a...
Soudců 6:28...a hle, Baalův oltář je stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten druhý býk spálen na postaveném oltáři! "Kdo...
2. Královská 3:19...větší města dobudete, všechny ovocné stromy pokácíte, všechny vodní prameny zasypete a všechny dobré...
2. Královská 3:25...vodní prameny zasypali, všechny ovocné stromy pokáceli. Jedině kamenné hradby v Kir-charešetu zůstaly...
2. Letopisů 2:15...pšenici a ječmen, olej a víno, jak řekl. My pokácíme v Libanonu tolik stromů, kolik jen budeš...
2. Letopisů 14:2...oltáře a obětní výšiny, zničil posvátné sloupypokácel Ašeřiny kůly. Přikázal Judovi, aby hledal Hospodina...
Izaiáš 10:33...zástupů, strašlivou silou ty větve oklestíPokácí ty statné velikány, sraženi budou i nejvyšší....
Izaiáš 44:14... aby v domě seděla. Předtím však musel cedry pokácet, vybrat si duby nebo cypřiše; nechal je sílit mezi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |