Pojme

Hledám varianty 'pojme' [ pojmout (4) pojme (1) pojala (3) pojal (3) ]. Nalezeno 11 veršù.
2. Samuel 24:16...aby hubil Jeruzalém, Hospodina nad tím neštěstím pojala lítost a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost ,...
1. Královská 3:28...Izraeli doslechli o rozsudku, který král vyneslpojala je před králem bázeň. Viděli totiž, že v sobě...
1. Královská 7:26...do liliového květu jako okraj poháru. Mohlo pojmout 2 000 batů. Dále vyrobil deset bronzových stojanů...
1. Královská 8:64...před Hospodinem byl příliš malý, než aby mohl pojmout onu zápalnou a moučnou oběť i tuk oněch pokojných...
1. Letopisů 21:15...Jeruzalém. Když pak Hospodin viděl tu zhoubupojala ho nad tím neštěstím lítost a řekl andělovi hubícímu...
2. Letopisů 4:5...květu jako okraj poháru. Zcela naplněné mohlo pojmout 3 000 batů. Dále vyrobil deset umyvadel; pět...
2. Letopisů 7:7...bronzový oltář, který Šalomoun zhotovil, nemohl pojmout všechny ty zápalné a moučné oběti a obětní tuk. Tak...
Job 18:20...se zhrozí nad jeho osudem i všechny na východě pojme děs: ‚Ach, takový je tedy příbytek zlosyna, domov...
Kazatel 1:16... kdo vládli Jeruzalému přede mnou. Protože jsem pojal tolik moudrosti a vědění, rozhodl jsem se okusit...
Pláč 2:8...byl slyšet křik jako v den slavnosti. Hospodin pojal rozhodnutí, že zničí hradby Dcery sionské. Natáhl...
Ozeáš 9:15...všechny jejich zločiny - tam jsem k nim tehdy pojal nenávist. Kvůli zlu, které páchali, je ze svého domu...

Slova obsahující pojme: pojme (1) pojmenoval (10) pojmenovala (3) pojmenovali (2) pojmenovaly (1) pojmenované (1) pojmenováno (1) pojmenovat (1) pojmenuje (1) pojmenují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |