Pojedu

Hledám varianty 'pojedu' [ pojedu (1) pojedou (2) pojeď (1) ]. Nalezeny 4 verše.
2. Samuel 19:27...Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla, nasednu na nějpojedu s králem!' Víš přece, že tvůj služebník je chromý....
2. Královská 10:16...podal ruku, vytáhl ho k sobě na vůz a řekl: "Pojeď se mnou a sleduj mou horlivost pro Hospodina!" A tak...
Jeremiáš 17:25...vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnuPojedou na vozech a koních se svými velmoži, doprovázeni...
Jeremiáš 22:4...vcházet králové vládnoucí na Davidově trůnuPojedou na vozech a koních a s nimi jejich dvořané i lid....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |