Pojedli

Hledám varianty 'pojedli' [ pojíte (1) pojí (1) pojedli (6) pojedla (1) pojedl (14) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 3:5...řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh:...
Genesis 27:4...mou oblíbenou pochoutku a přines mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu." Rebeka ale...
Genesis 27:7...‚Přines mi zvěřinu a připrav mi pochoutku, abych pojedl a požehnal ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni...
Genesis 27:10...oblíbenou pochoutku. Tu přineseš svému otci, aby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře." Jákob ale své...
Genesis 31:46...nanosili kamení, vytvořili mohylu a na mohyle pojedli. Lában ji pojmenoval aramejsky Jegar-sahaduta,...
Deuteronomium 12:20...tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože právě dostaneš chuť na maso,...
Soudců 19:8...řekl: "Prosím, pořádně se posilni." A než oba pojedli, zdrželi se do odpoledne. Tehdy muž vstal, že se...
Růt 3:7...a udělala všechno, co tchyně poradila. Boáz pojedl, napil se a v dobré náladě si šel lehnout na kraj...
1. Samuel 1:9...tebe lepší než deset synů?" Když potom v Šílu pojedli a popili, Hana vstala. U veřejí Hospodinova...
1. Samuel 1:18...tak laskav!" řekla Hana, a když odešlapojedla a smutek z její tváře zmizel. Časně ráno vstali, a...
1. Samuel 9:24...než jsem pozval ostatní." A tak Saul toho dne pojedl se Samuelem. Když potom sestoupili z návrší do města...
1. Samuel 28:25... Potom to nabídla Saulovi a jeho služebníkůmPojedli, vstali a ještě noci odešli. Filištíni...
2. Samuel 12:20...svatyně. Pak se vrátil domů, požádal o pokrmpojedl. "Co to děláš?" řekli mu jeho služebníci. "Dokud...
1. Královská 13:19...(To mu ale lhal.) Boží muž se tedy vrátil s nímpojedl u něj doma a napil se vody. Ještě seděli za stolem,...
2. Královská 9:34...i na koně, kteří ji udupali. Jehu vešel dovnitřpojedl, popil a potom řekl: "Postarejte se o tu proklatou a...
Přísloví 30:20...muže s pannou. Taková je cesta cizoložné ženypojí, otře si ústa a řekne: "Neprovedla jsem nic špatného."...
Jeremiáš 16:8... kde vystrojili hody. Nesedej si k nim, abys pojedl a popil, neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh...
Marek 14:14...Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám ukáže velikou horní místnost,...
Lukáš 7:36...dětmi." Jeden z farizeů ho pozval, aby s ním pojedl. Vešel tedy do domu toho farizea a stoloval s ním. A...
Lukáš 22:11...Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On vám pak ukáže velikou horní místnost...
Lukáš 24:43...mu tedy kus pečené ryby, on si ji vzalpojedl před nimi. Potom jim řekl: "Právě o tomto jsem...
Skutky 27:33... Před svítáním Pavel všechny vyzýval, aby pojedli: "Dnes je to čtrnáct dní, co samou úzkostí nic...
Skutky 27:36...lámal a začal jíst. Všechny to povzbudilo a něco pojedli. (Na lodi nás bylo celkem 276 osob...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |