Pohrozí

Hledám varianty 'pohrozí' [ pohrozme (1) pohrozili (1) pohrozil (4) pohrozí (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 76:7...pohnout nemohli. Bože Jákobův, když tys jim pohrozil, jezdec i s koněm do mrákot upadli! Jak hrozný jsi...
Žalmy 106:9...své jméno, aby ukázal své hrdinství. Rudému moři pohrozil, a vyschlo, provedl je hlubinami jako po poušti!...
Izaiáš 10:32...dnes, proti hoře Dcery sionské zvednou pěstpohrozí jeruzalémské výšině. Avšak hle, Panovník, Hospodin...
Izaiáš 31:3...pouhé tělo, a ne duch. Jakmile Hospodin rukou pohrozí, zhroutí se pomocník, padne i ten, jemuž měl pomoci...
Matouš 17:18...Přiveďte mi ho sem." Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven....
Lukáš 4:39... a tak ho za ni poprosili. Postavil se nad nipohrozil horečce a ta ji opustila. Ona pak hned vstala a...
Skutky 4:17...popřít. Aby se to ale mezi lidmi přestalo šířitpohrozme jim, o tom jménu s nikým nemluví." A tak je...
Skutky 4:21...najít nic, za co by je potrestali, znovu jim pohrozili a s ohledem na lid je propustili. Všichni totiž...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |