Pohrdání

Hledám varianty 'pohrdání' [ pohrdání (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Letopisů 30:10...k městu k Zabulonu, ale byli jen k posměchupohrdání. Někteří z Ašera, Manasese a Zabulona se ale...
Přísloví 18:3... co na srdci. Kam přijde darebák, přijdepohrdání, za ním pak hanba a potupa. Hluboká voda jsou...
Izaiáš 51:7... v srdci učení: Vůbec se nebojte lidského pohrdání, z jejich urážek nemějte obavy. Vždyť je moli...
Malachiáš 2:9... praví Hospodin zástupů. Proto vás také vydám pohrdání a přede všemi lidmi vás ponížím, protože nedbáte...
Skutky 5:41...Velerady s radostí, že se jim dostalo cti snášet pohrdání pro jeho jméno. Každého dne pak nepřestávali v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |