Pohrdán

Hledám varianty 'pohrdán' [ pohrdán ]. Nalezeny 3 verše.
Žalmy 89:51...přísahal! Pamatuj, Pane, jak je tvůj služebník pohrdán! Urážky všech těch národů mi padly do klína! Jak...
Žalmy 119:141... je miluji! I když jsem nepatrný, i když jsem pohrdán, nezapomínám na tvá pravidla. Tvá spravedlnost...
Marek 9:12...o Synu člověka? Že musí mnoho vytrpět a být pohrdán. Říkám vám, že Eliáš přišel a oni mu udělali, co...

Slova obsahující pohrdán: pohrdán (3) pohrdání (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |