Pohodlí

Hledám varianty 'pohodlí' [ pohodlí (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 73:12...ponětí?" Nuže, takto se mají ničemní - ve stálém pohodlí kupí bohatství! ale chovám své srdce v čistotě;...
Kazatel 4:8...se to vlastně pachtím, proč si odpírám všechno pohodlí? I to je marnost a bídné úsilí." Lépe je dvěma...
Jeremiáš 48:11...svůj meč od krve! Moáb si odmalička žilpohodlí, jak víno nad sedlinou měl svůj klid. Z nádoby do...
Jeremiáš 49:31...plán. Vzhůru! Do boje proti národu, jenž žijepohodlí a poklidu! praví Hospodin. Nemají vrata ani závory,...
Ezechiel 16:49...vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |