Pohoď

Hledám varianty 'pohoď' [ pohozeni (1) pohozena (1) pohozen (1) pohodím (2) pohodili (2) pohodil (1) pohodí (1) pohoď (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Jozue 8:29...zapadalo, Jozue dal jeho tělo sejmout z kůlupohodili je u vchodu do městské brány. Navršili nad ním...
2. Královská 9:25...se zhroutil na podlahu svého vozu. "Vezmi hopohoď na poli Nábota Jizreelského," řekl pak Jehu svému...
2. Královská 9:26...na tomto poli, praví Hospodin.' Takže ho vezmipohoď na tom poli, jak řekl Hospodin." Jakmile judský král...
Izaiáš 14:19...hrobce leží si. Ty jsi však bez hrobu jen tak pohozen jako zavržená ratolest, tak jako roucho zabitých,...
Izaiáš 34:3... vydá je krveprolití. Jejich zabití budou pohozeni, zapáchat budou jejich mrtvoly, hory se jejich...
Jeremiáš 22:19...Pohřbí ho tak jako osla - vyvlečou ho venpohodí někam za brány Jeruzaléma." "Vystoupej na Libanon,...
Jeremiáš 26:23... Ten ho dal popravit mečem a jeho mrtvolu pohodil na veřejném hřbitově. Nad Jeremiášem ale držel ruku...
Jeremiáš 36:30...sedět na Davidově trůnu. Jeho mrtvola bude pohozena napospas dennímu horku a nočnímu mrazu. Ztrestám...
Ezechiel 16:5...ze soucitu udělal. Tenkrát, když ses narodilapohodili někam ven jako odporný odpadek. Šel jsem okolo...
Ezechiel 29:5...rybami, které se přichytily na tvé šupinyPohodím pak na poušti i se všemi tvými nilskými rybami....
Ezechiel 32:4...sejdou se mnohé národy, aby mou sítí vytáhlyPohodím pak na souši a budeš ležet jen tak na zemi....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |