Pohlaví

Hledám varianty 'pohlaví' [ pohlaví (21) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 17:10...budete zachovávat: každý, kdo je u vás mužského pohlaví, bude obřezán. Obřežete předkožku svého údu a to...
Genesis 17:12...máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený za peníze od...
Genesis 17:14...tvém těle smlouvou věčnou. Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezat, bude...
Genesis 17:23... kdo byli v Abrahamově domácnosti mužského pohlaví, a ještě téhož dne jim obřezal předkožky, jak mu to...
Genesis 34:15...jako my. se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, obřezat. Pak vám budeme dávat své dcery a brát...
Genesis 34:22...s touto podmínkou: každý z nás, kdo je mužského pohlaví, se musí dát obřezat, jako jsou obřezaní oni....
Genesis 34:24...a dali se obřezat: každý, kdo byl mužského pohlaví, každý, kdo vycházel z brány toho města. Třetího...
Genesis 34:25...do města a pobili všechny, kdo byli mužského pohlaví. Také Chamora a jeho syna Šechema zabili ostřím...
Exodus 1:16...pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude syn, zabijte ho, když to bude dcera,...
Exodus 12:48...u tebe, je u něj obřezán každý mužského pohlaví. Potom může přistoupit, aby jej slavil, a bude brán...
Exodus 23:17...za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým Pánem. Neobětuj krev...
Exodus 34:23...za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele....
Leviticus 6:22...je vydrhnuta a vypláchnuta vodou. Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst; bude svatosvatá....
Leviticus 7:6...Hospodinu; je to oběť odškodnění. Každý mužského pohlaví v kněžských rodinách ji smí jíst. Bude se jíst na...
Numeri 18:10... smí to jíst každý, kdo je u tebe mužského pohlaví. Co je svaté, připadne tobě. Také toto ti připadne:...
Deuteronomium 16:16...za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které...
Deuteronomium 20:13...ostřím meče všechny, kdo tam budou mužského pohlaví. Avšak ženy, děti, dobytek a všechnu kořist z toho...
Jozue 5:4...je Jozue obřezal, je tento: Všechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni ti bojovníci, po...
2. Letopisů 2:16...v izraelské zemi sečíst všechny cizince mužského pohlaví, tak jako předtím jeho otec David. Bylo jich...
2. Letopisů 31:19... Přidělovali je každému knězi mužského pohlaví a každému levitovi, uvedenému na jejich rodovém...
1. Petr 3:7...porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |