Pohanská

Hledám varianty 'pohanská' [ pohanskými (1) pohanským (1) pohanských (1) pohanské (1) pohanská (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
2. Letopisů 36:14...jednu zradu za druhou. Řídili se všemožnými pohanskými ohavnostmi, a poskvrnili tak Hospodinův chrám v...
Žalmy 111:6...navěky! Svému lidu své mocné skutky ukázalpohanská území jim daroval. Věrnost a právo koná svýma...
Žalmy 135:15...služebníky bude lítost mít! Stříbro a zlato jsou pohanské modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a...
Jeremiáš 10:2...Hospodin, dome izraelský. Tak praví HospodinPohanským způsobům se neučte a nebeských znamení se neděste...
Ageus 2:22...nebem i zemí. Převrhnu královské trůny a sílu pohanských říší zničím. Převrhnu vozy i s vozataji, takže...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |