Pohřebišti

Hledám varianty 'pohřebišti' [ pohřebišti (3) pohřebiště (8) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 23:9...vás poskytne za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště." Efron Chetejský ovšem seděl mezi ostatními...
Genesis 23:20...od Chetejců do Abrahamova vlastnictví jako pohřebiště. Abraham byl stařec pokročilého věku a...
Genesis 49:30...koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Tam pochovali Abrahama i jeho ženu Sáru, tam...
Genesis 50:13...koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s...
2. Letopisů 21:20...ho ve Městě Davidově, ale ne na královském pohřebišti. Na jeho místě si obyvatelé Jeruzaléma určili...
2. Letopisů 24:25...ho ve Městě Davidově, ale ne na královském pohřebišti. Spiklenci proti němu byli Zabad, syn Amonky...
2. Letopisů 28:27...předků, pochovali ho ve městě Jeruzalémě, ale na pohřebiště králů Izraele ho nevnesli. Na jeho místě pak...
2. Letopisů 32:33...u svých předků, pochovali ho v horní části pohřebiště synů Davidových. Celý Juda a všichni obyvatelé...
2. Letopisů 35:24...Jeruzaléma. Jošiáš pak zemřel a byl pochován na pohřebišti svých otců a všichni v Judsku a v Jeruzalémě ho...
Jeremiáš 31:40...to údolí mrtvol a mastného popela, všechna ta pohřebiště k potoku Kidron, k rohu Koňské brány na...
Ezechiel 39:11... praví Panovník Hospodin. Toho dne určím Gogovi pohřebiště v Izraeli, průsmyk ležící na východ od moře. Tak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |