Pohřbu

Hledám varianty 'pohřbu' [ pohřeb (4) pohřby (1) pohřbu (4) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 50:14...jako své vlastní pohřebiště. Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a...
Job 21:32...Za to, co prováděl, kdo mu odplatí? Ještě mu pohřeb vystrojí, nad jeho hrobem budou bdít. Lehká mu bude...
Kazatel 8:10...k jeho záhubě. Viděl jsem, jak se strojí pohřby zlosynům, kteří opustili svatyni; na ty, kdo konali...
Izaiáš 14:20...zdechlina mezi kamení v jámě hozená. Nebudeš mít pohřeb jako ostatní, neboť jsi svou zemi pustošil a vraždil...
Ozeáš 9:6...kdyby zkáze utekli, Egypt je polapí, Memfis jim pohřeb vystrojí. Jejich stříbrné poklady si vezme trní, v...
Matouš 26:12...mi tato žena polila tělo mastí, připravila na pohřeb. Amen, říkám vám, že kdekoli na celém světě bude...
Marek 14:8...Ona udělala, co mohla. Předem pomazala tělopohřbu. Amen, říkám vám, že kdekoli na celém světě bude...
Jan 11:17...s ním." Ježíš dorazil čtyři dny po Lazarově pohřbu. Betanie byla blízko Jeruzaléma, asi patnáct honů...
Jan 12:7..."Nech ji, tu mast schovávala pro den mého pohřbu. Chudé tu budete mít vždycky, ale vždycky mít...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |