Pohřbívat

Hledám varianty 'pohřbívat' [ pohřbívat (6) pohřbívali (2) pohřbívá (4) ]. Nalezeno 11 veršù.
Numeri 33:4...Egypta směle vyrazili na cestu. Egypťané zatím pohřbívali všechny své prvorozené, které mezi nimi Hospodin...
1. Královská 14:13... Celý Izrael ho bude oplakávat, ho budou pohřbívat. On bude z Jeroboámova domu jediný, kdo bude...
2. Královská 13:21...vtrhli moábští nájezdníci. Izraelci právě kohosi pohřbívali, když vtom uviděli nájezdníky. Hodili ho tedy do...
Jeremiáš 7:32...Ben-hinom, ale Údolí vraždění a v Tofetu se bude pohřbívat, nebude ani kam. Na mrtvolách tohoto lidu...
Jeremiáš 19:11...tento lid i toto město. A v Tofetu se bude pohřbívat, protože jinde k pohřbívání nezbude místo. Tak...
Ezechiel 39:12...Gogovy. Sedm měsíců je tam dům Izraele bude pohřbívat, aby očistili zem. Všichni obyvatelé země je...
Ezechiel 39:13...očistili zem. Všichni obyvatelé země je budou pohřbívat a získají si tím pověst v den, kdy se oslavím,...
Ezechiel 39:14...stále procházet zemí a spolu s ostatními budou pohřbívat ostatky ležící na zemi, aby ji očistili. Po sedmi...
1. Korintským 15:42...slávě liší. Tak je to také se zmrtvýchvstánímPohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se...
1. Korintským 15:43... Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelnéPohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se...
1. Korintským 15:44...slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocnéPohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Je-li...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |