Pohárek

Hledám varianty 'pohárek' [ pohárky (15) pohárků (3) pohárek (12) ]. Nalezeno 29 veršù.
Exodus 25:29...se bude stůl nosit. Vyrobíš k němu také mísypohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš je z čistého...
Exodus 25:31...mít tepanou patu i dřík a budou z něj vystupovat pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků bude vycházet šest...
Exodus 25:33...z druhé. Na jednom prutu budou tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak...
Exodus 25:34...ze svícnu. Na dříku pak budou čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj...
Exodus 37:16... Vyrobil rovněž nádoby patřící na stůl, mísypohárky, číše a konvice na úlitby, a to z čistého zlata....
Exodus 37:17...měl tepanou patu i dřík a vystupovaly z něj pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků vycházelo šest prutů:...
Exodus 37:19...z druhé. Na jednom prutu byly tři mandlovité pohárky s pupenem a květem, na dalším prutu také tři a tak...
Exodus 37:20...ze svícnu. Na dříku pak byly čtyři mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj...
Numeri 4:7...stole chlebů předložení a na něj rozloží mísypohárky, číše a konvice pro úlitby; na stole bude zůstávat...
Numeri 7:14...zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček,...
Numeri 7:20...zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček,...
Numeri 7:26...zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček,...
Numeri 7:32...zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček,...
Numeri 7:38...zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček,...
Numeri 7:44...zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček,...
Numeri 7:50...zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček,...
Numeri 7:56...zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček,...
Numeri 7:62...zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček,...
Numeri 7:68...zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček,...
Numeri 7:74...zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček,...
Numeri 7:80...zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček,...
Numeri 7:84...mís, 12 stříbrných obětních misek, 12 zlatých pohárků. Každá stříbrná mísa vážila 130 šekelů a každá...
Numeri 7:86...2 400 šekelů svatyně. Každý z dvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10 šekelů. Zlaté pohárky...
1. Královská 7:50...a kleště ze zlata, misky, kratiknoty, nádobkypohárky a pánvice z ryzího zlata a zlaté panty ke dveřím do...
2. Královská 25:14... Vzali s sebou i hrnce, lopaty, kratiknotypohárky a všechno bronzové bohoslužebné náčiní. Velitel...
2. Letopisů 4:22...to nejčistší zlato), dále kratiknoty, nádobkypohárky a pánvice z ryzího zlata a vchod do chrámu -...
Izaiáš 22:24...ratolestí a výhonků - všemožné drobné nádobí od pohárků po džbány. V ten den, praví Hospodin zástupů,...
Jeremiáš 52:18...sebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, obětní mísypohárky a všechno bronzové bohoslužebné náčiní. Velitel...
Jeremiáš 52:19...pobral misky, pánvice, mísy, kotle, svícnypohárky i číše na úlitby - vše, co bylo z ryzího zlata a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |