Pohárů

Hledám varianty 'pohárů' [ poháry (1) pohárů (1) poháru (8) pohárem (2) pohár (14) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 40:11...a nakonec zralé hrozny. Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do...
Genesis 40:13...a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to dělával, když jsi býval jeho číšníkem....
Genesis 40:21...číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár faraonovi, ale vrchního pekaře dal pověsit na kůl,...
Genesis 44:2...stříbro každého z nich navrch jejich vaků. A můj pohár, ten stříbrný pohár, vlož navrch vaku toho...
Genesis 44:5... řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k věštění! Co jste...
Genesis 44:12...od nejstaršího a konče u nejmladšího. A ten pohár se našel v Benjamínově vaku! V zoufalství roztrhli...
Genesis 44:16...svého pána - my i ten, u něhož se našel ten pohár!" On však řekl: "To bych nikdy nepřipustil. Mým...
Genesis 44:17... Mým otrokem bude muž, u kterého se našel ten pohár. Vy ostatní se v pokoji vraťte ke svému otci!" Nato k...
2. Samuel 12:3...dětmi, z jeho skrovného pokrmu jedla, z jeho poháru pila, v jeho klíně spala, jako by byla jeho dcerou....
1. Královská 7:26...byly vytvarovány do liliového květu jako okraj poháru. Mohlo pojmout 2 000 batů. Dále vyrobil deset...
2. Letopisů 4:5...byly vytvarovány do liliového květu jako okraj poháru. Zcela naplněné mohlo pojmout 3 000 batů. Dále...
Ester 5:6...přišli na hostinu, kterou Ester připravila. Nad pohárem vína se král Ester otázal: "Tak jaké máš přání?...
Ester 7:2...přišli na hostinu ke královně Ester. Král se nad pohárem vína stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké máš...
Přísloví 23:31...nápoje! Do vína nezahleď se - jak rudé je, jakpoháru jen jiskří, jak hladce klouže do hrdla! Nakonec ale...
Izaiáš 51:17...jeho hněvu pil, který jsi do dna vyprázdnil pohár závrati! (Sionskou dceru žádný nedoprovodil ze všech...
Izaiáš 51:22...svého lidu, Hospodin: Hle, beru ti z ruky pohár závrati! Z toho poháru, z kalicha mého hněvu nebudeš...
Jeremiáš 16:7... kdo ztratili otce či matku, nedostanou napítpoháru útěchy. Nevcházej také do domu, kde vystrojili hody....
Jeremiáš 35:5... syna Šalumova. Postavil jsem před Rechabity poháry a džbány plné vína a vybídl jsem je: "Napijte se...
Matouš 10:42...odplatu spravedlivého. Kdo by třeba jen podal pohár studené vody jednomu z těchto maličkých, protože je...
Marek 7:4...věcí, které přijali a dodržují, jako očišťování pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. Farizeové a...
Marek 9:41...proti nám, je s námi. Kdo by vám podal i jen pohár vody, protože patříte Mesiáši, amen, říkám vám, že...
Lukáš 11:39...neumyl. Pán mu na to řekl: "Vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |