Podvracejí

Hledám varianty 'podvracejí' [ podvrací (3) podvracet (1) podvracel (3) podvracejí (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Deuteronomium 16:19... neboť úplatek zaslepuje i oči moudrýchpodvrací i rozhodnutí spravedlivých. Usiluj o spravedlnost,...
Job 5:13...v jejich vychytralosti, záměry zvrácených on podvrací. Uprostřed dne tma je zachvátí, v poledne budou...
Žalmy 146:9... podporuje vdovy a sirotky, cestu ničemných ale podvrací. Hospodin bude kralovat navěky, tvůj Bůh, Sione,...
Izaiáš 14:17...Ten, kdo pustošil celý svět, kdo jeho města podvracel a vězně domů nepouštěl?" Králové národů slavně...
Jeremiáš 1:10...nad národy a královstvími, abys vyvracelpodvracel, ničil a bořil a abys budoval a sázel." Dostal...
Jeremiáš 31:28... Jako jsem nad nimi bděl, abych vyvracelpodvracel, bořil, ničil a pustošil, právě tak nad nimi budu...
Skutky 13:10...Ty nepříteli vší spravedlnosti! Nepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé cesty? Hle, ruka Hospodinova ...
2. Timoteus 2:18...a Filetos, kteří zbloudili z cesty pravdypodvracejí víru některých lidí řečmi o tom, že nastalo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |