Podvodník

Hledám varianty 'podvodník' [ podvodníky (3) podvodníků (1) podvodníka (1) podvodník (6) podvodníci (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 27:12...můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe prokletí, a ne požehnání!" "Tvé...
Job 11:11... když uvězní, když svolá soud, kdo mu zabráníPodvodníky zná a vidí zlo, jak by mu mohlo uniknout? ‚Rozum...
Job 12:16...patří síla i schopnosti, jeho je podvedenýpodvodník. Velmože svléká donaha, ze soudců umí blázny...
Žalmy 5:7...zlosyny. Vniveč obracíš všechny lháře - vrahypodvodníky si Hospodin oškliví! ale díky tvé veliké...
Žalmy 26:4... tvá věrnost všude provází. Nesedám mezi podvodníky a nestýkám se s pokrytci, spolek bídáků chovám v...
Přísloví 14:25... Pravdomluvný svědek může zachránit životpodvodník ale šíří lež. V úctě k Hospodinu je jistota pevná...
Přísloví 19:22...žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník. Úcta k Hospodinu přináší život; v sytosti a...
Přísloví 21:8...konat spravedlnost totiž odmítli. Cesta podvodníka je klikatá, povaha čistých je upřímná. Lepší je...
Přísloví 21:18...za spravedlivého, na místě poctivých se ocitne podvodník. Lepší je bydlet někde v pustině než s hašteřivou...
Přísloví 22:12...krále za přítele. Hospodin střeží vědění, úmysly podvodníků ale překazí. "Venku je lev!" říká lenoch. "Na...
Micheáš 2:11...zničeno to bude strašlivě. Kdyby nějaký prolhaný podvodník přišel se slovy: "Víno a pivo, tak zní ...
2. Korintským 11:13... Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není...

Slova obsahující podvodník: podvodník (6) podvodníka (1) podvodníků (1) podvodníky (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |