Podvedli

Hledám varianty 'podvedli' [ podvést (2) podvedou (1) podvedli (2) podvedla (1) podvedl (4) podvede (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 3:13...to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had  podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh tehdy...
Exodus 21:8...si ji vybral, nechá ji vykoupit. Nesmí ji však podvést tím, že by ji prodal cizincům. Jestliže ji vybral...
Leviticus 5:21...v těchto případech: Když svého bližního podvede ohledně věci svěřené do úschovy či do zástavy nebo...
Jozue 9:22...potom zavolal a řekl jim: "Jak to, že jste nás podvedli?! Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.' A...
1. Samuel 19:17...Saul se na Míkal obořil: "Proč jsi takhle podvedla? Nechalas uniknout mého nepřítele!" Míkal mu...
1. Samuel 28:12...Samuela, najednou hlasitě vykřikla: "Proč jsi  podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl král. "Co...
Jeremiáš 4:10...jsem. "Jak jsi mohl tento lid a Jeruzalém tak podvést? Prý: ‚Budete žít v pokoji,' a přitom nám na hrdlo...
Jeremiáš 38:22...babylonského krále a hle, řeknou o tobě: ‚Podvedli a přemohli ti tvívěrní přátelé'. Když jsi teď...
Abdiáš 1:7... k hranicím; ti, s kterými žiješ v pokoji,  podvedou a porazí; ti, kteří tvůj chléb jídali, na tebe...
2. Korintským 12:17...Jako chytrák jsem vás prý ale obelstil! Jak asiPodvedl jsem vás skrze někoho, koho jsem k vám poslal?...
2. Korintským 12:18...a poslal jsem s ním jednoho bratra. Že by vás podvedl Titus? Nejednali jsme ve stejném duchu? Nešli jsme...

Slova obsahující podvedli: nepodvedli (1) podvedli (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |