Podvádí

Hledám varianty 'podvádí' [ podvádí (5) podvádět (4) podvádějí (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Leviticus 19:11...Hospodin, váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani podvádět svého bližního. Nesmíte v mém jménu křivě přísahat...
2. Královská 18:32... neumírejte! Neposlouchejte Ezechiáše! Jenom vás podvádí, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili...
2. Letopisů 32:15...vás? Nenechte se od Ezechiáše klamatpodvádět! Nevěřte mu! Žádný bůh žádného národa ani...
Přísloví 12:17...člověk svědčí o pravdě, křivopřísežník podvádí. Unáhlené řeči bodají jako meče, jazyk moudrých je...
Izaiáš 36:18... země chleba a vinic. Nenechte se od Ezechiáše podvádět, když tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí.' Vysvobodili...
Jeremiáš 6:13...mrzký zisk; od proroků po kněží každý jen podvádí. Můj těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy:...
Jeremiáš 8:10...mrzký zisk, od proroků po kněží každý jen podvádí. Můj těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy:...
Jeremiáš 9:4...ti bližní roznášejí pomluvy. Jeden druhého podvádějí, pravdu vůbec nemluví; svůj jazyk naučili...
Jeremiáš 29:8...praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nenechte se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte...
Ezechiel 22:29...- Hospodin ale nemluvil! Prostý lid zatím podvádí a loupí. Ubližují chudým a ubohým a na...

Slova obsahující podvádí: nepodvádí (2) nepodvádíš (1) podvádí (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |